Прессъобщения

Пресслужба

тел. 086/816 616

e-mail: press_os_silistra@abv.bg

УЧАСТНИЦИ В „ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“

ПОСЕТИХА РАЙОНЕН СЪД – СИЛИСТРА

 

Ученици от VI-в клас на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ - доброволни участници в националната програма на Министерство на вътрешните работи „Детско полицейско управление“ гостуваха на 07 ноември в Районен съд –Силистра.

Облечени в свeтлоотразителни жилетки, учениците влязоха за първи път в съдебната палата, където бяха запознати с изискванията за присъствие в сградата, а служба "Съдебна охрана“ извърши задължителната проверка, съгласно правилата за достъп и пропускателния режим.

Председателят на Районен съд – Силистра съдия Мирослав Христов приветства всички присъстващи, след което заедно със съдия Жанет Борова и съдия Галина Василева разясниха достъпно и разбираемо какви дела разглежда Районен съд-Силистра, и в какво качество човек би могъл да бъде в съдебната зала. Съвсем нагледно бе представена ситуация от съдебен процес като някои от присъстващите заеха местата на съдия, прокурор, подсъдим, адвокат, свидетел и съдебен секретар в залата. За учениците беше полезно да научат какви права имат, как да потърсят и получат помощ в случай, че спрямо тях е упражнена агресия, насилие или е извършено неприемливо деяние. Интерес предизвика и въпроса кой ще носи отговорност за техните противообществени прояви и какви възпитателни мерки могат да им бъдат наложени. 

Магистратите посъветваха децата да бъдат добри, състрадателни и милосърдни, да се стараят да разбират позицията и постъпките на другите, да не обиждат, и да не вредят на никого. Акцент бе поставен върху важността на общуването и необходимостта да се водят разговори – в семейството, с приятелите, особено за да изяснят ситуация, но без проява на агресия, защото агресията е недопустима и наказуема, и защото болката и последствията от нея остават за цял живот.

В ОД на МВР-Силистра програмата „Детско полицейско управление“ се реализира чрез извънкласно обучение на подрастващите, като партньори в качеството на лектори са съдии, прокурори, служители в „Криминална полиция“, „Охранителна полиция“, психолози, експерти от БЧК и БТС.

Това посещение на Съдебната палата е поредната успешна съвместна инициатива за ранна превенция сред подрастващите, за възпитаване на правна култура и ценностно отношение към действащото законодателство.

08 ноември  2019 година

Пресслужба Окръжен съд – Силистра

тел. 086/816 616

e-mail: press_os_silistra@abv.bg

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА

 

На 13 септември Окръжен съд – Силистра проведе „Ден на отворените врати“ посветен на празника на град Силистра Кръстовден.

Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“.

В Окръжен съд – Силистра мероприятието вече е добре утвърден модел за формиране и изграждане на правна култура сред младите хора, за постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, за повишаване на доверието на обществото в българското правосъдие.

Присъстващите граждани и ученици бяха приветствани от съдия Пламен Неделчев - Заместник председател на Окръжен съд-Силистра, който говори за историческите събития, придали специален облик на град Силистра, за периодите на изграждане на съдебната система в съдебен район Силистра до наши дни.

Окръжните съдии запознаха присъстващите с действията по образуване и администриране на съдебните дела, и ролята на участниците в съдебния процес.

Специални гости бяха учениците от Спортно училище „Дръстър“ – Силистра, които импровизираха и представиха симулиран съдебен процес за престъпление против народното здраве и против околната среда. Те се справиха изключително добре с ролите си на съдия, съдебни заседатели, прокурор, адвокат, подсъдим и свидетели, като действащите съдии им помагаха и разясняваха важни обстоятелства относно законосъобразното водене на съдебният процес.

Магистратите отговориха на възникналите въпроси, свързани с престъпления, извършени в изпитателният срок, с лъжесвидетелстване, с реабилитиране, с дела за родителски права, а също и за задължения към кредитори. Окръжните съдии говориха откровено за отговорността и честта достойно да служат на закона в името на доброто и справедливото.

Посещението на Съдебната палата и срещата с магистратите предизвика интерес у учениците и постави началото на бъдещи съвместни образователни инициативи.

13 септември 2019 година

Пресслужба Окръжен съд – Силистра

тел. 086/816 616

e-mail: press_os_silistra@abv.bg

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ В ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА

 

Окръжен съд - Силистра организира „Ден на отворените врати“, посветен на празника на град Силистра Кръстовден – един от най-големите православни християнски празници.

Каним граждани и журналисти да се запознаят с организацията на работа на съда, с функциите на съдебните служби и с отделни съдебно-административни процедури. Ще бъде осигурен свободен достъп до съдебните зали и деловодствата на съда – наказателно и гражданско.

Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“, с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.

Инициативата ще се проведе на 13.09.2019 година от 11.00 часа в Съдебната палата в град Силистра.

 

27 август 2019 година

Пресслужба Окръжен съд – Силистра

тел. 086/816 616

e-mail: press_os_silistra@abv.bg

Огнян Маладжиков официално встъпи в длъжност „Младши съдия“

в Окръжен съд - Силистра

 

От 1 юли Огнян Маладжиков е новият Младши съдия в състава на Окръжен съд – Силистра. Председателят на съда Людмил Хърватев и всички магистрати го приветстваха на церемония по полагане на клетва, подписване на клетвен лист и акт за встъпване в длъжност.

Младши съдия Маладжиков е назначен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 25 юни 2019г., след спечелен конкурс и успешно приключване на задължителен деветмесечен курс за обучение в Националния институт на правосъдието.

Огнян Маладжиков е 35 годишен. Завършил е специалност „Право“ в Русенски Университет „Ангел Кънчев“ и е работил като юрисконсулт в търговско предприятие.

 

01 юли 2019 година

Пресслужба Окръжен съд – Силистра

тел. 086/816 616

e-mail: press_os_silistra@abv.bg

ОСЪДИТЕЛНА ПРИСЪДА ЗА БИВШ ДИРЕКТОР

НА ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ - СИЛИСТРА

 

Окръжен съд-Силистра призна Г.Р.М. за виновен в това, че на 28.11.2018 г., в гр.Силистра, в сградата на ТП “Държавно горско стопанство“-Силистра, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - директор, е поискал дар - парична сума в размер на 4 500 лева и е приел такъв - парична сума в размер на 4 600 лв., който не му се следва, от лицето И.И.Д. - служител на търговско дружество от град Дулово.

Г.Р.М. е поискал сумата за да не извърши действия по служба, а именно: да не осъществи контрол свързан с предмета на дейност на ДГС - Силистра съгласно Закона за горите като разпореди на своите подчинени горски служители да не осъществяват контрол, да не извършват проверки, да не съставят Актове за установяване на административно нарушение и да не спират дейност по дърводобив в землищата на село Алеково и град Алфатар, област Силистра, по отношение на търговското дружество.

По искане на подсъдимия съдът е разгледал делото по реда на съкратено съдебно следствие. Г.Р.М. е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е признал за виновен.

Държавното обвинение - Окръжна прокуратура-Силистра поддържа обвинението съгласно внесения обвинителен акт и пледира налагане на наказание по вид „лишаване от свобода“ в размер над минималния, което да се намали с една трета, съобразно разпоредбите на съкратеното съдебно следствие и се отложи изтърпяването му за максимален изпитателен срок. Поискано е и налагане на наказание по вид „глоба“, съответстващо както на размера на сумата предмет на престъплението, така и на средния размер определен от законодателя. Допълнително прокуратурата пледира и за налагане на наказание „лишаване от права“. Представителят на обвинението коментира смекчаващите отговорността обстоятелства-чистото съдебно минало и направените самопризнания на подсъдимия и не сочи отегчаващи отговорността обстоятелства.

Окръжен съд – Силистра е наложил на Г.Р.М наказание две години и четири месеца лишаване от свобода и е отложил изтърпяването му за срок от пет години. Осъденият трябва да заплати глоба в размер на пет хиляди лева и е лишен от правото да заема ръководна длъжност в структурите на „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово за срок от три години.

Присъдата на Окръжен съд подлежи на обжалване или протест пред Варненски апелативен съд.

 

17 май 2019 година

Пресслужба Окръжен съд – Силистра

тел. 086/816 616

e-mail: press_os_silistra@abv.bg

ЕФЕКТИВНИ ПРИСЪДИ ЗА ОТВЛИЧАНЕ

Окончателно решение на Върховен касационен съд остави в сила решението на Апелативен съд-Варна, с което е потвърдена изцяло осъдителната присъда на Окръжен съд-Силистра срещу Десислав Пенчев, Камен Костов, Кристиан Христов и Петър Гичков.

Престъплението е извършено на 08.11.2015г., когато четиримата осъдени са спрели принудително микробус, от който също принудително са издърпали отвън младежите П. Д. и Х. Х., нанесли им побой и им иззели вещите. Осъдените насилствено вкарали един след друг пострадалите в багажника на лек автомобил, превозили ги така и впоследствие ги изоставили на път извън населено място.

Тези фактически действия са квалифицирани като престъпление –отвличане. Пострадалите са били лишени от възможността сами да определят местонахождението си и са лишени от конституционните си права за свободно придвижване в пространството. Престъплението е извършено по отношение на две лица и от повече от две лица, а за Камен Христов и в условията на опасен рецидив.

Както пред въззивната, така и пред върховната касационна инстанция, четиримата осъдени жалбоподатели са претендирали пълно оправдаване или алтернативно - връщане на делото за ново разглеждане.

Контролиращите съдебни инстанции са приели жалбите им за напълно неоснователни. Наложените наказания са преценени като справедливи, поради което намаляването на размера им би било проява на прекалена снизходителност, несъответстваща на целта на закона.

Водещата роля на Десислав Пенчев при извършване на престъплението и броя на квалифициращите признаци са пречка според проверяващите инстанции за определяне на случая като малозначителен, а оттам и за оправдаването му.

За извършеното престъпление Десислав Пенчев, Камен Костов и Петър Гичков вече изтърпяват наказание лишаване от свобода за срок от пет години, а Кристиан Христов лишаване от свобода за срок от шест години, наложени от първата инстанция.

Осъдените ще следва солидарно да заплатят на пострадалите обезщетение за причинените неимуществени вреди.

 

23 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд-Силистра

 

 

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С

 

Уважаеми колеги юристи, уважаеми служители в съдебната система,

Поздравявам Ви с професионалния ни празник 16 април - ден на Българската конституция и честването на 140 години от приемането на първата българска Конституция.

Нека винаги в основата на правоприлагането да бъдат заложените в Конституцията принципи за върховенство на закона, за свобода и равенство, за защита на основните права и свободи на българските граждани.

Нека с работата си да повишим степента на обществено доверие в българското правосъдие и все по-убедително да доказваме древната римска сентенция, че: „Правото е изкуство на справедливостта и добротата“.

Пожелавам Ви здраве, хармония и достойна дейност.

Честит светъл ден.

 

Людмил Хърватев – Председател на Окръжен съд – Силистра

16 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд - Силистра

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 04 април 2019 година в съдебната палата в град Силистра се проведе Годишно отчетно събрание за обсъждане Доклада за дейността на съдиите от съдебния район на Окръжен съд Силистра за 2018 година.

Гости на събранието бяха Ванухи Аракелян – Административен ръководител - Председател на Апелативен съд –Варна; Янко Янков – Заместник Административен ръководител на Апелативен съд –Варна, и ръководител на наказателното отделение при Апелативен съд –Варна; Председателят на Административен съд – Силистра Маргарита Славова; и Ивелин Чафаланов – Заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Силистра.

Председателят на Окръжен съд Людмил Хърватев подчерта, че по основните показатели има подобряване на работата, а именно срочността на приключване на делата, и изписване на съдебните актове. Наблюдава се намаление на обжалване на съдебните актове, а това за наказателните производства илюстрира подобряване на качеството и на досъдебните производства. Председателят на Окръжния съд сподели, че съществените проблеми в съдебният район на Силистра са кадрови, свързани с налагащата се тенденция да бъдат съкращавани вакантните съдийски щатове.

Председателят на Апелативен съд –Варна Ванухи Аракелян изказа задоволство от високото качеството на наказателните, гражданските и търговските съдебни актове. Впечатляващ е и процента на делата, приключили в тримесечен срок, за което Ванухи Аракелян заяви, че: „Времевия стандарт пряко зависи от нашата организация, мобилизация, воля и отношение към професията“.

Председателят на Апелативен съд подчерта, че изключителен принос за постигнатите резултати има администрацията на съдилищата, акцентирайки уважението на Апелативният съд към всички служители, работещи в съдилищата на Силистра, Дулово и Тутракан.

Ванухи Аракелян благодари на магистратите от Силистренски съдебен район за много достойната 2018 година.

 

08 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд - Силистра

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съдия Мирослав Христов официално встъпи в длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Силистра.

Досегашният председател на Районен съд – Силистра, съдия Росен Костадинов завърши вторият си мандат като  административен ръководител на съда в Силистра.

Съдия Мирослав Христов  е атестиран от Висшия съдебен съвет с най-висока комплексна оценка „Много добра“, и е назначен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с единодушно гласувано решение на 19 март 2019 година.

Съдия Мирослав Христов благодари за доверието, и изрази увереност, че ще бъде запазена утвърдената визия на магистратите и съдебните служители, изпълняващи задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, висок професионализъм и морал. Водещите принципи на съдебния процес- обективност, справедливост, конфиденциалност, публичност и откритост следва да се спазват в цялост от всеки магистрат, като само така би могло да се повиши общественото доверие към съда. Именно в тази насока смята да продължи дейността си съдия Христов като административен ръководител- председател на РС-Силистра.

Съдия Мирослав Христов има над 19 години юридически стаж от които 4 години като следовател в Окръжна следствена служба-Силистра, над 4 години като съдия в РС-Дулово и 11 години като съдия в РС-Силистра.

 

03 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд - Силистра

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 29 март 2019 година, в съдебната палата на Районен съд гр.Дулово, се проведе начално обучение на новоизбраните съдебни заседатели към този съд. През следващите четири години от мандата си, избирани на случаен принцип, те ще участват в съдебните състави при решаване на наказателни дела, за престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода повече от пет години. Съдебните заседатели имат равни права и задължения със съдиите,  и участието им в съдебния състав е гаранция за справедливостта и безпристрастността на наказателния процес.

Обучение от този тип се провежда за първи път в РС-Дулово и е осъществено със съвместните усилия на Районен съд – Дулово, Окръжен съд – Силистра и Националния институт на правосъдието.

Лектор бе  Ана Аврамова - съдия в Окръжен съд – Силистра, която запозна съдебните заседатели с основните понятия и принципи от материално наказателното право и наказателния процес, с видовете съдебни процедури, и устройството на съдебната власт. Статутът на съдебните заседатели, правата и задълженията им,  както и етичните правила за поведението им  бяха сред акцентите, включени в обучението.

На всички участвали в обучението съдебни заседатели бяха връчени удостоверения.

 

03 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд - Силистра

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Днес 19.12.2018г. Силистренски окръжен съд осъди подсъдимия Осман Д. Г. , от с.Езерче, обл. Разград, затова, че на 04.06.2018г. , в пияно състояние, при управлението на МПС, със скорост от 107.38 км. в час е допуснал ПТП и по непредпазливост е причинил смъртта на Рюстем Р. А., от с. Зебил, обл. Силистра.

Процедурата протече по реда на глава ХХVII от НПК / Съкратено съдебно следствие /, в която подсъдимия призна изцяло фактите и обстоятелствата имащи значение за установяване на обективната истина и му бе определено наказание по вид „ Лишаване от свобода“ , в размер на девет години, което, след задължителната редукция по смисъла на НПК, бе индивидуализирано на шест години.

Наказанието ще се търпи ефективно, в затворническо общежитие от открит тип.

Подсъдимият бе лишен от право да управлява МПС, за срок от шест години.

Присъдени бяха и такси и разноски, направени в наказателното производство.

Така постановена присъдата, може да се обжалва пред Варненски апелативен съд.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Силистренският окръжен съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Георги М., привлечен като обвиняем по ДП № 167/2018г. на ОД на МВР-Силистра.

Искането за вземането на най тежката мярка за неотклонение „ Задържане под стража“ е внесено в Окръжен съд – Силистра на от Окръжна прокуратура гр. Силистра.

Съдебният състав на Силистренски окръжен съд, като съобрази всички представени доказателства и становищата на страните, преценявайки тежестта и характера на предявеното обвинение, което е тежко по смисъла на чл.93, т.7 от НК, с оглед предвиденото наказание и етапа на производството, на който се намира, счита, че към настоящия момент са събрани достатъчно като обем и убедителност доказателства, които да водят до извода за наличието на първата предпоставка по чл.63, ал.1 НПК, а именно, че е налице обосновано предположение, че обв.М. е извършил престъплението, за което му е предявено обвинение.

Също така приема, че е налична и втората предпоставка, визирана в чл.63, ал.1 НПК, а именно, опасността обвиняемият да извърши ново престъпление. Това е така, тъй като е налице и съществуваща възможност обвиняемият да въздейства върху участници в процеса в друго процесуално качество с цел да се мотивират и да дадат показания в определена насока или да извършат определени действия.Тази опасност, да извърши ново престъпление, се извлича най-вече от обстоятелството, че по делото предстои извършването на редица процесуални действия, свързани с разпита на свидетели, по отношение на които следва да се елиминира възможността за въздействие.

Предвид на това съдът счита, че към настоящия момент, единствената мярка за неотклонение „задържане под стража“ е най –адекватна и реализираща предвидените в чл. 57 от НПК цели.

Определението на съда може да се обжалва пред Апелативен съд Варна.

Пълният текст на определението може да се прочете на официалния сайт на Силистренски окръжен съд .

 

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” - 2018

 

         На 16.04.2018 г. – Денят на българската конституция, юриста и съдебните служители, в Окръжен съд - Силистра се проведе  „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”, който е част от Плана за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. Целта на инициативата е повече прозрачност в дейността на съдебната система, чрез предоставяне  възможност на  участниците лично да се запознаят с работата на магистрати и съдебни служители.

Участие в събитието взеха група ученици от единадесети и дванадесети клас на EГ „Пейо Яворов” – Силистра, придружени от г-н Неделчо Жейнов – зам.директор на училището.

         Гостите се възползваха от възможността да присъстват на съдебно заседание по гражданско дело на съдия Виолета Александрова, с предмет  – Иск за обезщетение от деликт.

         Съдия Александрова запозна учениците с предмета на делото и участниците в съдебния процес.След приключването на съдебното заседание, в присъствието на адвокатите на страните, бяха обсъдени  въпроси и направени коментари  свързани с делото и неговото бъдещо решаване.

         Последва среща с ръководството на съда, в лицето на Людмил Хърватев - Административен ръководител- председател на съда и Пламен Неделчев - зам.председател. Магистратите споделиха моменти от практиката си на съдии. Бяха им зададени въпроси свързани с тяхната работа и се разискваха теми представляващи интерес за учениците.

         Младежите получиха поднесена им по достъпен начин информация за ролята и функциите на съда и на магистратите в частност, което внесе светлина върху съдопроизводствената дейност на българските магистрати, и от своя страна благоприятства изграждането на по-голямо доверие в работата на съдебната система.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ОКРЪЖЕН СЪД - СИЛИСТРА

ОБЯВЯВА

16 април 2018г.

за „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

 

 

          По повод Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители – 16 април, в ОКРЪЖЕН СЪД гр.СИЛИСТРА ще се проведе „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”.

 От 09:30 до 16:00 часа, на същия ден,  граждани и ученици ще могат да посетят сградата на съда, намираща се на адрес – гр.Силистра, ул.”Симеон Велики” № 31, ет.3, където ще имат възможност да се запознаят с организацията на работа и функциите на съдебните служби, както и с услугите които предоставя съда на гражданите.

          Освен до всички служби на съда, на посетителите ще бъде предоставен и свободен достъп до съдебните зали № 4 и № 5

           Провеждането на “Ден на отворените врати” в Окръжен съд – Силистра е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Окръжен съд – Силистра, за четвърта поредна учебна година ще се включи в провеждането на образователната програма „ Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури “, съвместно органирана от ВСС и МОН.

Програмата се извършва ежегодно в предварително определени училища в рамките на учебната програма по „ Етика и право“ за Х клас през втория учебен срок, както и в „Часа на класа“ за учениците от гимназиалния курс – VIII- XII клас.

Целите на програмата са:

-          Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България;

-          Формиране на правна грамотност и култура;

-          Превенция на детското насилие;

-          Спазване на законите;

-          Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;

-          Повишаване на доверието в съдебната власт;

-          Реализиране на един от елементите на гражданското образование на практика;

Програмата ще се изпълнява в предварително определени от МОН училища и ще се осъществи под формата на лекционен курс в рамките на учебната програма, както и чрез посещения в окръжните съдилища, последвани от разяснения и дискусии. Всяка една от темите ще се представя от определен лектор, изявил желание за това. Лекторите ще участват доброволно и безвъзмездно в Програмата.

За целта ще бъдат определини наставници – представители на съответните органи на съдебната власт по места, където се реализира програмата.

За училища - партньори в съвместната Програма са определени ЕГ „Пейо яворов“ и СУ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Силистра.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Приключи първият етап от реализирането на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2017/2018г.

След проведена съвместна среща  между  представители на Окръжен съд – Силистра, Районен съд – Силистра, Окръжна прокуратура - Силистра и РУО и последвало съгласуване с ръководството на ЕГ „Пейо яворов“ и СУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Силистра, бяха определени съдиите, прокурорите и следователите, които ще участват като лектори и наставници в горепосочената програма, както и бяха уточнени темите представляващи интерес за учители и ученици.

Предложените теми са:

1.Разделение на властите според Конституцията на Република България.Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет – лектор – следовател  Мюхран Ниазиева от Окръжна прокуратура;

2.Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите – лектори – младши съдия Ралица Райкова от Окръжен съд и следовател Мюхран Ниазиева от Окръжна  прокуратура;

3.Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления?Детско правосъдие – лектори - съдия Жанет Борова и съдия Галина Василева от Районен съд.

4.Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите – лектор – съдия Жанет Борова от Районен съд - Силистра;

5.Трафик на хора – лектор - следовател  Мюхран Ниазиева от Окръжна прокуратура - Силистра;

6.Съдебни процедури с участието на деца и правата на децата в тези процедури, органи които могат да им предложат подкрепа и защита – прокурор Вера Маринова  от Районна прокуратура – Силистра и съдия Жанет Борова от Районен съд – Силистра;

7.Хулигански прояви на непълнолетни лица ипоследици. Детското насилие. – лектор - Галина Василева от Районен съд – Силистра;

8.Превенция срещу употребата  на наркотични вещества. Престъпления, извършени от наркозависими лица. – лектор – Веселина Милушева от Районна прокуратура- Силистра;

9.Трафик на хора – лектор- младши съдия Ралица Райкова от Окръжен съд – Силистра;

10.Обобщаване на наученото в рамките на образователната програма и проверка на получените знания чрез организиране на викторина и симулативен процес- организира се и се изпълнява съвместно от всички лектори и наставници участвали в Образователната програма

Горепосочените темите ще бъдат разгледани под формата на лекции и дискусии,  в десетите класове, пред втория учебен срок на 2017/2018 учебна година.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 08.08.2017г. в две отделни заседания Окръжен съд – Силистра разгледа европейски заповеди за арест (ЕЗА), издадени от съдия следовател от съд в Брюксел, Кралство Белгия, срещу С.Й. и С.З. от Тутракан, издирвани за участие в организирана престъпна група за сводничество, експлоатация на проституиращи жени със заплахи и принуда, пране на пари и предоставяне на помещение за извършване на развратни действия. Българките изразиха съгласие да бъдат предадени на чуждата държава и направиха отказ от принципа на особеността, т.е. в Кралство Белгия могат да бъдат наказателно преследвани за извършени престъпления преди предаването, които са различни от посочените в ЕЗА.

Съдът, като установи, че са налице условията на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, постанови решения за предаването на двете жени на съдебните власти в Кралство Белгия с цел провеждане на наказателно преследване срещу тях. В издадените ЕЗА са посочени три престъпления, квалифицирани по седем разпоредби на Белгийския наказателен закон. Българките ще бъдат задържани до фактическото им предаване на белгийските власти. Решенията на Окръжен съд – Силистра са окончателни.

 

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА

ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ЮНИ 2017Г.

 

Във връзка с медийната стратегия на органите на съдебната власт Окръжен съд – Силистра представя следната актуална информация за разгледаните дела в посочения период, представляваща обобщени статистически данни за резултатите от дейността на правораздавателната институция:

 

За периода януари – юни 2017г. общият брой наказателни дела, които са постъпили за разглеждане е 203, като свършените дела са 177. В приключените дела са отнесени наказателни производства, разгледани от Окръжен съд като първа инстанция, въззивни наказателни дела и други.

Изключително голям брой от разгледаните наказателни дела са решени в тримесечен срок – 160 бр.

 В Гражданско отделение са разпределени 178 дела за посочения период, като съдебните състави са заседавали по първоинстанционни и въззивни дела. Приключени са 129 на брой, от които  124 дела са решени в рамките на три месеца.

За изследвания период общо търговските дела за разглеждане са 190, като свършените дела са 104. В 3-месечен срок са приключени 64 от общия брой разгледани дела.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 15.02.2017г. в публично заседание по НОХД № 342/2016г. Окръжен съд – Силистра призна за виновен Д. Р. Б., известен с прякора „Кокала“, по три обвинения, а именно в това, че:
1.  На 29.06.2016 г. в гр. Силистра в условията на опасен рецидив е отвлякъл Р.Й.К., като е бил въоръжен с 1 бр. пистолет „Макаров“ и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от дванадесет години, което на основание чл. 58а, ал. 1 НК намалява с една трета и определя в размер на осем години лишаване от свобода.
2. На 29.06.2016 г. в гр. Силистра е държал огнестрелни оръжия: 1 бр. пистолет „Макаров“ и 1 бр. револвер с марка „LLAMA Comanche II 38 special CTG“, както и боеприпаси за огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия в голямо количество, без да има за това надлежно разрешение и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от четири години и шест месеца, което на основание чл. 58а, ал. 1 НК, намалява с една трета и определя в размер на три години лишаване от свобода.
3. На 29.06.2016 г. в гр. Силистра, в условието на опасен рецидив, чрез незаконно държано огнестрелно оръжие - 1 бр. пистолет „Макаров“ е направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице : полицейските органи - Б.С.С. - старши полицай (ВПА) в група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Районно управление „Полиция“ гр. Силистра при ОДМВР-Силистра, Н.К.П. - старши полицай (ВПА) в група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Районно управление „Полиция“ гр. Силистра при ОДМВР- Силистра, М.К.И. - старши полицай (ВПА) в група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Районно управление „Полиция“ гр. Силистра при ОДМВР-Силистра, П.Н.Х. - старши полицай (ВСК) в група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Районно управление „Полиция“ гр. Силистра при ОДМВР-Силистра, при изпълнение на службата им - участие в провеждане на полицейска операция на територията на ОД на МВР - Силистра по задържане на лице избягало от Затвора гр. Варна, като деянието е извършено по начин и със средства, опасни за живота на мнозина и е останало недовършено по независещи от дееца причини, и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от двадесет и седем години, което на основание чл. 58а, ал. 1 НК, намалява с една трета и определя в размер на осемнадесет години лишаване от свобода.
Окръжен съд – Силистра извърши кумулация на така определените наказания и на основание чл. 23, ал. 1 НК е определено общо наказание до размера на най-тежкото от тях – осемнадесет години лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване в затвор.
Производството пред съда премина по реда на Глава от НПК – Съкратено съдебно следствие, като подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обвинителния акт и се съгласи да не се събират доказателства за тези факти, поради което на чл. 58а НК определените наказания бяха намалени с една трета.
Присъдата на Окръжен съд – Силистра подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от датата на постановяването й пред Апелативен съд – Варна.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 03.11.2016г. в публично заседание по НОХД № 160/2016г. Окръжен съд – Силистра призна за виновен Б. А. С., в това, че в периода м. март – април 2015г. в гр. Силистра е организирал противозаконна дейност, а именно ремонтни дейности по интериора и подовата настилка, в защитена територия за опазване на културното наследство - „Куршумлу джамия“, декларирана като художествен паметник на културата с предварителна категория „Национално значение“, като е знаел, че тя се осъществява в нарушение на Закона за културното наследство – престъпление по чл. 277а, ал. 6 НК. С присъдата съдебният състав оправда подсъдимия Б. А. С. по повдигнатото от прокурора обвинение в това, деянието да е извършено в условията на продължавано престъпление, в това да е осъществил изпълнително деяние „наредил“ и в това противозаконната дейност да е в нарушение на чл. 71, ал. 2 ЗКН.
Окръжен съд – Силистра наложи на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от три години, изпълнението на което отложи на основание чл. 66 НК за срок от пет години, както и наказание глоба в размер на 5000 лв.
Присъдата на Окръжен съд – Силистра подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от датата на постановяването й пред Апелативен съд – Варна.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
С Решение от 21.10.2016г. Върховният касационен съд остави в сила Решение на Апелативен съд – Варна, с което е потвърдена Присъда № 32 от 11.12.2015г., постановена по НОХД № 281/2015г. на Окръжен съд – Силистра.
Окръжен съд – Силистра призна за виновен В. П. В. в извършването на следните престъпление – длъжностно присвояване по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201 НК, пране на пари по чл. 253, ал. 1 НК, длъжностно присвояване по чл. 201 НК и за обсебване по чл. 206 НК и му наложи общо наказание лишаване от свобода за срок от три години с петгодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 3000 лв. Подсъдимият беше осъден също така да заплати стойността на липсващия предмет на престъплението по чл. 253, ал. 1 НК в размер на 149 000 лв.
В решението си Върховният касационен съд е изложил, че в действията на Окръжен съд – Силистра не може да се съзре предубеденост, каквото е било едно от основните възражения на защитата на подсъдимия.
Върховните магистрати са констатирали, че фактическите обстоятелства са били правилно и законосъобразно изведени от Окръжен съд – Силистра, като анализът на доказателствените източници е пълен, обективен, взаимносвързан, спазени са изискванията на чл. 13, чл. 14 и чл. 107 НПК, няма превратно оценени или игнорирани доказателства и доказателствени средства.
В решението на касационната инстанция се посочва също, че от анализа на свидетелските показания, Окръжен съд – Силистра с основание е направил изводи за характерно за подсъдимия подвеждащо поведение към партньорите си, съдружници и съконтрахенти с цел извличане на лични облаги, без да спазва обичайните правила за добросъвестна търговска дейност, както и законовите изисквания към него като ликвидатор, съдружник и управител, включително и като едноличен собственик на търговски дружества в един твърде продължителен период.
В заключение Върховният касационен съд отбелязва, че Окръжен съд – Силистра е отчел всички налични смекчаващи и отегчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства и е направил верен извод, че наложените наказания са необходими и достатъчни за постигане целите на чл. 36 НК.
 Пълният текст на съдебния акт на Окръжен съд – Силистра може да откриете на уеб сайта на съда: Изтегли от тук, а на решението на Варненския апелативен съд: Изтегли от тук, и съответно решението на Върховния касационен съд: Изтегли от тук
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
С решение от 07.10.2016г. Върховният касационен съд остави в сила решение на Варненския апелативен съд, с което е потвърдена постановената от Окръжен съд – Силистра присъда по НОХД № 125/2015, с която е оправдан К.З.П. за престъпления по чл. 248а, ал. 5 вр., ал. 3 и ал. 2 НК и чл. 248а, ал. 3 вр., ал. 1 и ал. 2 НК, а именно че е представил неверни сведения, в качеството си на управител и представляващ ЕТ „ЗДП-П.-К.П.“ гр. Дулово, с цел получаване на средства от фондовете, принадлежащи на Европейския съюз.
Според върховните магистрати липсват нарушения в процесуалната дейност на Окръжен съд – Силистра по събиране и анализ на доказателствата, каквито са били оплакванията на прокуратурата.
Върховният касационен съд също е посочил, че установените по делото факти правилно са мотивирали съдиите от инстанционните съдилища да приемат, че за обсъжданите години подсъдимият е получил владението на процесния парцел на правно основание и същият е ползвал земята, поради което са налице предпоставките за подаване на заявление за подпомагане на земеделските стопани, съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5 от 27.02.2009г. на Министъра на земеделието и храните за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
В заключение магистратите от Върховния касационен съд са приели, че Окръжен съд – Силистра е приложил правилно закона като е стигнал до извода, че е налице несъставомерност от обективна страна на обвиненията по чл. 248а, ал. 5 вр., ал. 3 и ал. 2 НК и чл. 248а, ал. 3 вр., ал. 1 и ал. 2 НК.

Пълният текст на съдебния акт на Окръжен съд – Силистра може да откриете на уеб сайта на съда: Изтегли от тук, а на решението на Варненския апелативен съд: Изтегли от тук, и съответно решението на Върховния касационен съд: Изтегли от тук

Приключи първият етап от реализирането на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие.Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2016/2017г.
След проведена съвместна среща между представители на Окръжен съд – Силистра, Районен съд – Силистра и РУОи последвало съгласуване с директора на ПМГ „Св. Климент Охридски“гр. Силистра, бяха определени съдиите и следователите, които ще участват като лектори и наставници в горепосочената програма, както и бяха уточнени темите представляващи интерес за учители и ученици.
Предложените теми са:
1.Разделение на властите според Конституцията на Република България.Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет – лектор – следовател Мюхран Ниазиева от Окръжна прокуратура;
2.Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите – лектори – съдия Кремена Краева от Окръжен съд и следовател Стела Илиева от Окръжна  прокуратура;
3.Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления?Детско правосъдие – лектори -съдия Кремена Краева от Окръжен съд и съдия Галина Василева от Районен съд.
4.Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите – лектори – съдия Жанет Борова от Районен съд;
5.Трафик на хора – лектор - следовател Мюхран Ниазиева от Окръжна прокуратура - Силистра;
6.Съдебни процедури с участието на деца и правата на децата в тези процедури, органи които могат да им предложат подкрепа и защита – съдия Жанет Борова и съдия Галина  Василева от Районен съд – Силистра;
7.Хулигански прояви на непълнолетни лица ипоследици. Детското насилие. – лектор - Галина Василева от Районен съд – Силистра;
8.Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършени от наркозависими лица. – лектори - Галина Василева от Районен съд и следовател Мюхран Ниазиева от Окръжна прокуратура;
Горепосочените темите ще бъдат разгледани под формата на лекции и дискусии, в десетите класове, пред втория учебен срок на 2016/2017 учебна година.

 

Окръжен съд – Силистра, за трета поредна учебна година ще се включи в провеждането на образователната програма „ Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури “, съвместно органирана от ВСС и МОН.
Програмата се извършва ежегодно в предварително определени училища в рамките на учебната програма по „ Етика и право“ за Х клас през втория учебен срок, както и в „ Часа на класа“ за учениците от гимназиалния курс – клас.
Целите на програмата са:
-          Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България-          Формиране на правна грамотност и култура-          Превенция на детското насилие;
-          Спазване на законите;
-          Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;
-          Повишаване на доверието в съдебната власт;
-          Реализиране на един от елементите на гражданското образование на практика;
Програмата ще се изпълнява в предварително определени от МОН училища и ще се осъществи под формата на лекционен курс в рамките на учебната програма, както и чрез посещения в окръжните съдилища, последвани от разяснения и дискусии. Всяка една от темите ще се представя от определен лектор, изявил желание за това.Лекторите ще участват доброволно и безвъзмездно в Програмата.
За целта ще бъдат определини наставници – представители на съответните органи на съдебната власт по места, където се реализира програмата.
За училище - партньор в съвместната Програма е определено ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр.Силистра.

 

В началото на април 2015 година, със 17 гласа „за“, един „против“ и нито един “въздържал се“, ВСС избра новия Административен ръководител – Председател на Окръжен съд гр.Силистра Людмил Петров Хърватев.

От 2001г. е заместник-председател на Окръжен съд Силистра.

Съдия Хърватев разглежда преимуществено наказателни дела. Има сериозен административен и управленски капацитет като дългогодишен заместник административен ръководител. В концепцията си съдия Хърватев определя като приоритетни цели: подобряване качеството на правораздаване; повишаване срочността на правораздаване; прозрачност и предвидимост на правораздаването, повишаване на общественото доверие и приближаване на правосъдието до хората.

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес 24.09.2014 г., в публично съдебно заседание се разгледа делото инициирано от обв. Й.Ж.Ж. от гр. Алфатар, във връзка с искане за промяна на мярка за неотклонение " Задържане под стража", взета от Силистренски районен съд.

Пресслужбата на СОС напомня, че постоянната марка за неотклонение е взета, във връзка с привличането на Й.Ж. като обвиняем, за извършено от него престъпление по смисъла на чл. 152, ал.1, т.2 от НК  - изнасилване със сила и заплашване на 73 годишна жена от с. Бабук, обл. Силистра.

Съдът намери, че са налице предпоставките на чл. 63, ал.1 от НПК и потвърди, като правилно и законосъобразно определението на СРС, с което на обвиняемия е определена най тежката мярка за неотклонение " Задържане под стража".

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес, 24.09.2014 година, в Окръжен съд се проведе публичното съдебно заседание по обвинението на Г. С. и М.Т. от гр. Дулово.

            Пресслужбата напомня, че делото е образувано срещу  двамата, за това, че в съучастие са извършили  длъжностни присвоявания по смисъла на чл. 203, ал. 1 , във вр. с чл.202, ал.1, т. 1 от НК, като за улеснение са извършени и други престъпления от НК.      

В съдебното заседание, бяха разпитани свидетели, както и изслушан експерт по назначената в предходно с.з. техническа експертиза.

Съдебното следствие продължава по направени  искания от страните и разпит на допуснати свидетели.

              На 25 април 2014 година от 10.00 до 16.00 часа, в Окръжен съд гр. Силистра ще се проведе „Ден на отворените врати” – мероприятие, представляващо част от информационната кампания и включено в Годишната програма на Комисия „Публична комуникация” при Висшия съдебен съвет, целящо утвърждаване на публичност и прозрачност, повишаване правната култура на гражданите, постигане на по-голяма информираност и запознаване с дейността и организацията на работа на органите на съдебна власт.
             За втора поредна година се организира мероприятието „Ден на отворените врати” в Окръжен съд гр.Силистра, като считаме, че с него ще се допринесе за правното ограмотяване на гражданите, за установяване на по-близка и по-разбираема за хората съдебна система.
           Ръководството на съда кани граждани и журналисти да посетят Окръжен съд гр.Силистра, да се запознаят с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, с организацията на работа на съдиите и съдебните служители.
 
 
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с предстоящото изработване на Комуникационната стратегия на съдебната власт комисия «Публична комуникация» инициира анкетно проучване, за установяване на актуалното равнище на общественото доверие в органите на съдебната власт и във ВСС сред ключовите общности-магистрати, адвокати, други практикуващи юристи, съдебни служители, вещи лица, експерти, граждани, медии и неправителствени организации. Резултатите от него ще бъдат използвани като изходна точка, спрямо която да се измерят промените в обществените нагласи, след въвеждането на бъдещата Комуникационна стратегия на съдебната власт.
Приложено Ви публикуваме анкетна форма за извършване на проучването сред магистратите, съдебните служители и гражданите.
Анкетата можете да изтеглите от >>>тук<<<.
Моля попълнените анкетни карти да бъдат изпратени по пощата на адрес:
Окръжен съд, гр.Силистра, ул.Симеон Велики №31 , в срок до 14.11.2014г., 
или на електронната поща на съда: sos_silistra@abv.bg.
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА
При засилен интерес от ученици и граждани се проведе вчерашният „Ден на отворените врати” в Окръжен съд гр.Силистра. Инициативата бе с цел популяризиране дейността на съда и повишаване правната култура на гражданите.
Първи гости на магистратите и служителите бяха възпитаници на ПГМТ „Владимир Комаров” и ПМГ „Св.Климент Охридски „ гр.Силистра. Административният ръководител - Председател на Окръжен съд Деян Денев запозна ученици и журналисти с функциите на съда като арбитър между институциите и гражданите.
Посетиха се кабинетите на съдии и съдебни служители, наказателното и гражданско деловодства, като съдебния администратор запознаха учениците с образуването на делата, вътрешноорганизационната дейност и работа на служителите, както и правилата за посещение и поведение в съдебните зали.
Най емоционален акцент през вчерашният „Ден на отворените врати” бе присъствието на учениците при разглеждане на търговския процес по т.дела №№ 241/13 г. и 2/14г. от съдия Кремена Краева.
Интересът на присъстващите бе провокиран и от споделени казуси от практиката на магистратите. Срещата приключи с обмяна на мнения и впечатления .

Във връзка с осъществяването на проекта на Висшия съдебен съвет „Ден на отворените врати“, административното ръководство на Окръжен съд гр. Силистра покани официално граждани и ученици.

Събитието се състоя на 01.04.2013 г. от 9:30 ч. в сградата на съда, намираща се в гр. Силистра, ул.”Симеон Велики” № 32.

На проявилите интерес бе предоставена възможност да разгледат Съдебната палата в Силистра. Те бяха запознати с интересни факти, свързани с историята на сградата, със спецификата на работата на магистратите и съдебните служители, със съдебните процедури, с организацията и функциите на съдебните служби. За целта бяха посетени работните кабинети на Председателя, заседателната зала на съда, съдебните помещения и деловодствата.Специално внимание бе отделено на правилата за визитирането на гражданите в съда и за тяхното присъствие в съдебните заседателни зали. Гимназисти от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” и ПМГ” Св.Климент Охридски” присъстваха на открито съдебно заседание нохд № 313/2012 г., по описа на Окръжен съд гр. Силистра.

Наказателното производство се проведе в зала № 4, етаж 3 на Съдебната палата. Съдът, в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, разгледа наказателното дело и постанови съдебен акт.

В ролята на своеобразен екскурзовод се превъплъти съдебният администратор на съда госпожа Караджова.

Гражданите и гимназистите се запознаха с Председателя на Окръжен съд гр. Силистра – ДЕЯН ДЕНЕВ, който от своя страна им разясни структурата на съда, реда за постъпване, образуване, насрочване и разглеждане на делата в съда, както и начина за определяне на съдията докладчик.

За да се създаде позитивен, реален обществен облик на съда, е необходимо да се преодолее внушението, че системата действа не в интерес на обществото, посочи той. Грешна се оказа стратегията, че съдът говори само чрез делата си. Дейността на съда би трябвало да бъде публично достояние и да се възвърне дължимото уважение и доверие  на гражданите към съдебната система, явяваща се гарант за справедливост.

Предоставената възможност да се запознаят с работата на съда, да задават въпроси и лично да разговарят с представители на административното ръководство, засили интереса на гимназистите към съдебната система. Същите дадоха заявка за нови посещения в бъдеще.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
            Днес, 14.03.2014 година, публичното съдебно заседание по НОХД № 274/2013г. на Окръжен съд - Силистра, приключи с разпитите на свидетелите на обвинението, като съдът изслуша и вещите лица по делото.
            Пресслужбата напомня, че делото е образувано срещу  лицата Г.С и М.Т от гр. Дулово, обл. Силистра, за това, че в съучастие са извършили  длъжностни присвоявания по смисъла на чл. 203, ал. 1 , във вр. с чл.202, ал.1, т. 1 от НК, като за улеснение са извършени и други престъпления от НК.         
Съдебното следствие продължава по направени допълнително искания от страните.
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            Силистренски окръжен съд съобщава, че влезе в законна сила присъдата, с която състав на същия, осъди подсъдимия М.В.Р от гр. Силистра, за извършено от него престъпление по чл. 123, ал.1 от НК, като му наложи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от четири години, което наказание да бъде изтърпяно ефективно. Наложи му и наказание „Лишаване от право да упражнява лекарска професия” за срок от 4 г., считано от влизане на присъдата в сила.
Призна Т.И.Т от гр. Силистра, за НЕВИНЕН по възведеното му обвинение.
Така постановена присъдата бе изменена от Варненски апелативен съд, досежно определеното наказание, като същото е намалено от четири години на три години и два месеца  лишаване от свобода и лишаване на подсъдимия от право да упражнява лекарска професия. Потвърдил е присъдата в останалата и част.
            Решението е обжалвано от подсъдимия, като състав на ВКС на Р.България, с Решение измени размера на определеното от ВнАС наказание от три години и два месеца на една година и шест месеца лишаване от свобода.
Потвърди решението и присъдата в останалите части.
            Напомняме, че М.В.Р бе осъден за това , че на 07.05.2012 година, в гр. Силистра, в качествата си на лекар- ординатор в Спешно приемно отделение при МБАЛ – Силистра АД, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност е поставил неправилна / грешна/ диагноза, следствие на което е причинил смъртта на пациента Д.И.А от с. Калипетрово, обл. Силистра.
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Силистренски окръжен съд съобщава, че влезе в законна сила присъдата, с която състав на същия, осъди подсъдимия Н.С.Я. от гр. Силистра, за извършено от него престъпление по чл. 343, ал.4, във вр. с ал. 3, б”б”, пр. 1 от НК, като му наложи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от три години, което наказание да бъде изтърпяно ефективно. Наложи му и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 4 г.
Така постановена присъдата е потвърдена от Варненски апелативен съд, а делото изпратено във ВКС по жалба на подсъдимия.
            Касационната инстанция измени определеното на подсъдимия наказание, като отложи за изтърпяване същото за срок от пет години, считано от влизане в сила на присъдата и присъедини към него наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС”, за срок от четири години.
            Потвърди присъдата в останалата и част.
            Напомняме, че Н.С.Я бе осъден за това , че на 09.06.2012 година, в гр. Силистра, при управление на лек автомобил марка „Опел”, виновно е  нарушил правилата за движение по пътищата, нарушавайки указаните с пътни знаци и пътна маркировка правила, като следствие на това, по непредпазливост е причинил смъртта на С.М.Р от гр. Силистра.
            Подсъдимия Н.С.Я. е с предишно осъждане и влязла в сила присъда за купуване на гласове в полза на кандидата за депутат на ПП „ ГЕРБ” от многомандатен район - гр. Силистра.
Административен съд
Вещи лица