Вещи лица

 

СПИСЪК за 2017г. - 2018г.
 
на специалистите , утвърдени за вещи лица от комисията по
чл. 398, ал.1 от закона за съдебната власт
 
за Силистренски съдебен район

 

 

 

Съдебни експертизи по класове и видове

 

1.      Клас „Криминалистични експертизи"
Видове:

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

 

ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ ,  машинен инженер и графолог

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ,  експерт-криминалист

 

1.2.Трасологични експертизи

 

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ,  експерт-криминалист

 

1.3. Съдебно-балистични експертизи

 

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ,  експерт-криминалист

 

1.4.Биометрични криминалистични експертизи

2.      Клас: „Съдебномедицински експертизи"


Видове:

 

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

Д-Р ТЕОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ, Патолог

 

2.2.Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

Д-р АНТОНИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА, хирург

 

 

 

2.3.  Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

           Д-Р КОНСТАНТИН ПОПОВ ,  акушер-гинеколог

          Д-Р ВЕСЕЛИН ВЕЛИНОВ ПЕНЕВ, акушер-гинеколог

          Д-Р ЛЮБОМИР МИНКОВ МИНКОВ, акушерство и гинекология,

         Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

         НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ТЮФЕКЧИЕВ ,  биохимик,микробиолог,вирусолог

         БОРИС ПЕТРОВ ШАХОВ,  молекулярен биолог

2.4.  Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

         Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

         НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ТЮФЕКЧИЕВ ,  биохимик,микробиолог,вирусолог

           БОРИС ПЕТРОВ ШАХОВ,  молекулярен биолог

2.5.  Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

      Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

 

 

2.6.  Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

         НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ТЮФЕКЧИЕВ , биохимик,микробиолог,вирусолог

         Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА,  биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

 

 

            Д-Р ВИЛИЯНА ЦОНЧЕВА  ,невролог

 

           Д-Р РОСИЦА КОЛЕВА ДУЧЕВА, очен лекар

          Д-Р ПЕТЪР СВЕТОЗАРОВ ДОНЧЕВ, ортопед

         Д-Р ТОДОР ХРИСТОВ  ДЮЛГЕРОВ, ортопед

         Д-Р САШКО ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ,   хирург

       Д-р ВОЛЕН ТОДОРОВ КОСТОВ,  специалност: очни болести

 

3.      Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние"


Видове:

3.1.  Съдебно психиатрична експертиза

Д-Р ПЛАМЕН НИКОЛОВ КРАЕВ,  Психиатър

Д-Р ЛЮБКА ДОНЕВА МАНДЕВА    Психиатър

 

Д-Р МИЛЕНА СИМЕОНОВА РУСЧЕВА , съдебен психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт

        

3.2.  Съдебно психологична експертиза

 

 

 

        

         ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА, психолог,  допълнителна квалификация – консултант по Когнитивно-поведенческа психотерапия

 

3.3.  Съдебно психолого-психиатрична експертиза

3.4.  Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

 

        

4.      Клас „Съдебно икономически експертизи"
Видове:

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

 

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ДУМАНОВА ,  икономист, строителен инженер

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА ,счетоводство и контрол ,

СТОЯНКА ИВАНОВА ИВАНОВА , счетоводство и контрол

ИВАЙЛО СТАНЕВ ТОДОРОВ ,  аграрен икономист ,

ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ СТАНЧЕВ ,  счетоводител ,

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА МАЛЧЕВА,  икономист,

ЖУЛИЕТА НИКОЛАЙЧОВА ДИМИТРОВА,  икономист , оценител на земеделски земи,

ПАВЛИН РУСЕВ ПАНЕВ ,  счетоводство и контрол

НАДКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА  , аграрен икономист,

            ВАЛЕРИЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ ,  икономист,оценител на зем.земи и недвижими имоти

            ПОЛИНА ДИМИТРОВА КАВРЪКОВА  ,  икономист

 

           КРЕМЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА , икономист по търговска дейност , оценител на машини и съоръжения , активи-движимо имущество, оценка на недвижими имоти и земеделски земи,

 

         ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МАРГАРИТОВ , икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност          

         КЕРАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА,  икономист, счетоводство и контрол

 

         МИХАИЛ СТАНЕВ ЖЕКОВ , икономист ,

         СТЕФАН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ ,  икономист-счетоводител, счетоводство и контрол

         СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ, икономист-финансист,

            СТОЯН РУСЕВ СТОЯНОВ,   икономист

            ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ ,  икономист-счетоводител

 

РУМЯНА ИВАНОВА КАПИНЧЕВА  , икономист-счетоводител

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА ,икономист по строителство,

ДРАГОСТИНА ЦАНЕВА ДРУМЕВА,  специалност –финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор

ДИЯНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА , специалност  – финанси, банково дело

СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА,  специалност – икономика и счетоводство на предприятието

 

МИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, специалност –счетоводство и контрол

СТИЛИЯНА ЦОНЕВА СТОЯНОВА, специалност-счетоводство и контрол и  аграрна икономика

ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА,специалност-счетоводство и контрол

 

ГАЛИНА  ЛЮБОМИРОВА СТОЙКОВА, специалност - ,икономика и управление на кооперациите

 

 

 

4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза

 

ПИЕР АРКАДИЕВ ПЕТРОВ , икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност

           МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА, стопанско управление, инженер по радиоелектроника,

ИВАЙЛО СТАНЕВ ТОДОРОВ ,  аграрен икономист ,

            МАРИН НИКОВ МАРИНОВ , аграрна икономика, оценител земеделски земи 

ЯНКА ИВАНОВА АЛИНСКА, строителен инженер,  оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт

 

         СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  икономист-финансист,

 

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА ,икономист по строителство

ДАРИНА  НЕДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА,  икономист,счетоводител, допълнителна професионална  квалификация -  „съдебно-счетоводни експертизи”

 

ДРАГОСТИНА ЦАНЕВА ДРУМЕВА,  специалност –финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор

 

ДИЯНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА , специалност  – финанси, банково дело

СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА,  специалност – икономика и счетоводство на предприятието

 

МИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, специалност –счетоводство и контрол

СТИЛИЯНА ЦОНЕВА СТОЯНОВА, специалност-счетоводство и контрол и  аграрна икономика

ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА,специалност-счетоводство и контрол

ГАЛИНА  ЛЮБОМИРОВА СТОЙКОВА, специалност - ,икономика и управление на кооперациите

 

 

 

4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 

КРЕМЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, икономист по търговска дейност

 

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, икономист-счетоводител,съдебен експерт по финансови и икономически експертизи,експерт-оценител на дма и оборотни средства,

         СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  икономист-финансист,

 

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА , икономист по строителство

 

ДРАГОСТИНА ЦАНЕВА ДРУМЕВА,  специалност –финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор

ДИЯНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА , специалност  – финанси, банково дело

СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА,  специалност – икономика и счетоводство на предприятието

ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА,специалност-счетоводство и контрол

 

ГАЛИНА  ЛЮБОМИРОВА СТОЙКОВА, специалност - икономика и управление на кооперациите

 

 

5.      Клас „Съдебно инженерно-технически експертизи"
Видове:

5.1.  Съдебно инженерно-техническа експертиза

 

НЕВЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ИВАНОВА,  инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти

МАРИН КИРЧЕВ КАРАВАСИЛЕВ, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения

 

            МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА, стопанско управление, инженер по радиоелектроника,

         СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,   инженер-технолог

         РОСИЦА НИКОЛОВА БОЖКОВА,  машинен инженер, топлинна и масообменна техника, 

 

МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА,машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето

 

         ДИНКО ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ, инженер, специалност-комуникационна техника и технологии

 

 

5.2.  Съдебно автотехническа експертиза

 

РУСИ ГЕЦОВ РУСЕВ ,  доцент в катедра “Автомобили, трактори и кари”  при  РУ”А.Кънчев”

РОСЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ  , доцент в катедра “Автомобили, трактори и кари” -РУ “А.Кънчев”

ЖИВКО РУСИНОВ ГЕЛКОВ,  гл.асистент катедра “Транспорт”-РУ “А.Кънчев”

МИТКО ДИМИТРОВ МАРИНОВ , гл.асистент, катедра “Транспорт” при РУ “А.Кънчев”-гр.Русе,

ЕВГЕНИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ ,Гл.асистент в катедра “Физика” -РУ “А.Кънчев” ,

 ДОБРИН МАЛЧЕВ ЖЕКОВ , машинен  инженер,специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари”,

ИЛИЯНА КЪНЕВА ЖЕКОВА  , машинен инженер,

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ИВАНОВА, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти,

МАРИН КИРЧЕВ КАРАВАСИЛЕВ, машинен инженер, автотехнически експертизи-проблеми,методика,пазарна стойност,

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ , електроинженер,

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ ,  инженер по транспорта,

ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ  , машинен инженер,

КРАСИМИР ПАВЛОВ АПОСТОЛОВ , машинен инженер,

ЕВГЕНИ ВЪРБАНОВ АВРАМОВ, технология и управление на транспорта,

 

            МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА, стопанско управление, инженер по радиоелектроника,

ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ , машинен инженер и графолог,

ЯВОР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ , машинен инженер-транспортна техника и технологии, 

         СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  , инженер-технолог , оценка на машини и съоръжения

МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА,машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето

 

 ЗОРНИЦА БОРИСОВА КАЛИНОВА, инженер, специалност  технология и управление на транспорта

 

 

5.3.  Съдебно инженерно-технологична

 

          ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ , ел.инженер , оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях , оценител на машини и съоръжения, 

         ДАМЯНА ВЪЛКАНОВА ВЪЛКАНОВА, инженер – земеустройство, оценител  на земеделски земи, оценка на недвижими имоти,

        СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  , инженер-технолог

      РОСИЦА НИКОЛОВА БОЖКОВА,  машинен инженер, топлинна и масообменна техника

МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА,машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето

 

      ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

 

      ДИНКО ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ, инженер, специалност-комуникационна техника и технологии

 

 

 

5.4.  Съдебно компютърно - техническа експертиза

 

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ,  инженер по информатика,

 

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ПЕТРОВА, инженер по електроника и комуникации, доп.квалификация „ иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла

 

 

5.5.Съдебно строително- техническа експертиза

 

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА , строителен инженер - ВиК ,

СТАНОЯ НИКОЛОВА ГАНЕВА ,  технически инженер, оценител на недвижими имоти, 

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА  НИКОЛОВА строителен инженер,

МАРГАРИТА АСЕНОВА ЖЕКОВА , икономика на строителството , оценител на недвижими имоти

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА , архитектура и строителство,

ЯНКА ИВАНОВА АЛИНСКА, строителен инженер,  оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт

МАРИАНА ИЛЕВА СТАНЧЕВА , инженер – геодезист, земеразделяне,

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ДУМАНОВА , икономист, строителен инженер, 

          ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ, ел.инженер , оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях , оценител на машини и съоръжения, 

         ДАМЯНА ВЪЛКАНОВА ВЪЛКАНОВА, инженер – земеустройство, оценител  на земеделски земи, оценка на недвижими имоти,

        АТАНАСКА СТОДЕВА АЙДЕМИРСКА      архитект,

       МАРИЯ ДРУМЕВА НИКОЛОВА , архитект,

 

            ПЕТЪР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ , строителен инженер,

         СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  инженер-технолог , оценка на недвижими имоти,

           

           СТАНОЯ НИКОЛОВА ГАНЕВА,  технически инженер, оценител на недвижими имоти

 

          ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА, архитектура и строителство,

         РОСИЦА НИКОЛОВА БОЖКОВА,  машинен инженер, топлинна и масообменна техника

 

МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА,машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето

 

ВИОЛЕТКА СТАНКОВА КУЛЕВА, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения

 

 

 

5.6.Съдебно пожаротехническа експертиза

     

 

6.      Клас „Съдебно биологични експертизи"
Видове:

6.1.  Съдебно ботаническа

6.2.  Съдебно зоологическа

 

 

ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

 

6.3.  Съдебно микробиологична

6.4.  Съдебно ентомологична

7.      Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия"
Видове:

7.1.  Съдебно химическа експертиза

Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

7.2.  Съдебно физическа експертиза

7.3.  Съдебно физико-химическа експертиза

8.      Клас „Съдебни селско-стопански експертизи"
Видове:

8.1.  Съдебно ветеринарно-медицинска експертиза.

 

            Д-Р ХРИСТО МИЛКОВ ХРИСТОВ, , ветеринарен лекар,

 

         ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

 

 

8.2.  Съдебно агротехническа експертиза

 

 

МАРИАНА ИЛЕВА СТАНЧЕВА , инженер – геодезист, земеразделяне,

            МАРИН НИКОВ МАРИНОВ , аграрна икономика, оценител земеделски земи 

              ВАЛЕРИЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ ,  икономист,оценител на зем.земи и недвижими имоти ,

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ИЛИЕВ , фермерство, оценител на стопанско имущество

ЖУЛИЕТА НИКОЛАЙЧОВА ДИМИТРОВА, икономист , оценител на земеделски земи,

ЯНКА ИВАНОВА АЛИНСКА, строителен инженер,  оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ИВАНОВА, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти,

 МАРГАРИТА АСЕНОВА ЖЕКОВА , икономика на строителството , оценител на недвижими имоти

         МИХАИЛ СТАНЕВ ЖЕКОВ , оценител на земеделски земи ,

 

          ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ,ел.инженер , оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях , оценител на машини и съоръжения, 

БОЯН СЛАВОВ ШАРБАНОВ,  агроном

РОСИЦА КИРЯКОВА ВЪЛЧЕВА, специалист : аграрна икономика, допълнителна квалификация” експерт оценители на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения

 

ВИОЛЕТКА СТАНКОВА КУЛЕВА, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения

 

         ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

 

 

 

 

9.      Клас „Съдебно изкуствоведски експертизи"

10. Клас „Оценителни експертизи“

11.    Клас "Други съдебни експертизи"

 

ИРЕНА ТОДОРОВА МЪРОВА, Педагог,

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА , строителен инженер - ВиК ,

ОГНЯН КОСТОВ САВЯНОВ, инженер по горско стопанство,

ЕВГЕНИ ВЪРБАНОВ АВРАМОВ,технология и управление на транспорта

         МИХАИЛ СТАНЕВ ЖЕКОВ , оценител на цели държавни и общински предприятия,преобразувани или непреобразувани в търговски дружества

 

         АЙГЮЛ МЕХМЕДОВА АХМЕД , преводач от турски език,

 

 

         СТЕФАН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ ,  валутен и митнически контрол, финансов анализатор

Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

ИВАН ВЪЛЕВ КАРАСТОЯНОВ,  машинен инженер, охрана на труда

 

         ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

 

ЦВЕТАНКА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА, преводач – английски език

ДЕСИСЛАВА ЯНУШОВА ЖЕЛЯЗКОВА, преводач – полски език

 

Административен съд
Вещи лица