Начало

Добре дошли в сайта на Окръжен съд Силистра!

 

Тук ще намерите актуална и полезна информация за работата и за административните услуги на съда, както и справки за състоянието и движението на съдебните дела.

 

Целта ни е да предоставим непрекъснат и лесен достъп на гражданите, адвокатите и страните по делата до необходимата им информация. Надяваме се, че този интернет сайт ще спомогне за подобряване нивото на обслужване и ще бъде удобство за гражданите.

 

Окръжен съд – Силистра, за трета поредна учебна година ще се включи в провеждането на образователната програма „ Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури “, съвместно органирана от ВСС и МОН.
Програмата се извършва ежегодно в предварително определени училища в рамките на учебната програма по „ Етика и право“ за Х клас през втория учебен срок, както и в „ Часа на класа“ за учениците от гимназиалния курс – клас.
Целите на програмата са:
-          Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България-          Формиране на правна грамотност и култура-          Превенция на детското насилие;
-          Спазване на законите;
-          Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;
-          Повишаване на доверието в съдебната власт;
-          Реализиране на един от елементите на гражданското образование на практика;
Програмата ще се изпълнява в предварително определени от МОН училища и ще се осъществи под формата на лекционен курс в рамките на учебната програма, както и чрез посещения в окръжните съдилища, последвани от разяснения и дискусии. Всяка една от темите ще се представя от определен лектор, изявил желание за това.Лекторите ще участват доброволно и безвъзмездно в Програмата.
За целта ще бъдат определини наставници – представители на съответните органи на съдебната власт по места, където се реализира програмата.
За училище - партньор в съвместната Програма е определено ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр.Силистра.
Новини, събития и съобщения
Албуми
Административен съд
Вещи лица